Опит

Тук може да се запознаете с описание на решенията, над чиято разработка е работил нашият екип:

 • Тестова установка за провеждане на развойна и експериментална дейност в областта на нанотехнологиите. Управление на електронен микроскоп и над 10 допълнителни интегрирани подсистеми. Визуализация. Прецизна навигация в тримерно пространство в три координатни системи.
 • Специализирана система за автоматизирано тримерно (3D) проектиране на строителни елементи базирани на оригинален дизайн. Визуализация. Метод на крайните елементи.
 • Специализирано решение за генериране на рецептури на химически продукти на база на метода на Планирания Експеримент. Математическо моделиране.
 • Прототипи за проверка и оценяване на резултатите от развойна дейност
 • Интернет представителство и електронна търговия. Международна търговия
 • Решения за автоматизиране на бизнес процеси – Поръчки, Клиенти, Склад, Производство, и т.н
 • Синхронизиране на географски разпределени бази данни със счетоводна информация
 • Уеб-базирана система на чуждестранна фирма за управление на персонала
 • Индустриално решение за мониторинг и визуализация. Съхранение на документация в дигитален вид.
Имаме опит със следните технологии, методологии и средства за разработка, които използваме при разработката на нашите решения:
 • C/C++
 • .NET
 • VB
 • Java
 • Symbian UIQ C++
 • ASP
 • PHP
 • JavaScript & DHTML
 • AJAX
 • XML
 • системи за управление на съдържание
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Access
 • MS Visual Studio
 • JBuilder
 • Eclipse
 • UML
 • Design patterns