Услуги

Проектиране и разработка на софтуер за:

 • автоматизиране на бизнес процеси
 • въвеждане, пренос, съхранение и обработка на данни независимо от техния тип и размер
 • двумерна (2D) и тримерна (3D) визуализация
 • развойна дейност и математическо моделиране

 

Проектиране и разработка на софтуер работещ върху:

 • настолни компютри
 • сървъри
 • мобилни телефони
 • вградени устройства

 

Управление на проекти

 

Системна интеграция

 

Консултации

 • Интернет представителство
 • електронна търговия
 • Интернет маркетинг и продажби
 • информационна политика
 • информационна сигурност

 

Обучение