Варитеко - Variteco
Начало

Добре дошли във Варитеко!

Нашият екип проектира, разработва и внедрява цялостни бизнес решения базирани на съвременните информационни технологии за клиенти в България и чужбина.

Имаме сериозен опит в успешното прилагане на информационните технологии и сме  ентусиазирани техни почитатели, но смятаме че и най-съвършената технология единствено тогава си струва инвестицията, ако е в състояние да я изплати като предостави добавена стойност за клиента чрез повишаване на неговата ефективност и конкурентноспособност. Поради това сред основните цели на нашите информационни решения са:

  • повишаване на ефективността и производителността на труда
  • предоставяне на средства за постоянен анализ
  • предоставяне на средства за подобрена проследимост

 

Ако заемате ръководна длъжност или притежавате свой собствен бизнес, то ни най-малко не се съмняваме, че Вие най-добре познавате своята работа и нейната специфика, но ако наблюдавате един или повече от следните признаци:

  • необходимост от водене на значителна документация „на ръка“ водеща до ниска производителност на труда и претрупаност на служителите с работа
  • невъзможност за бързо изготвяне на прецизни справки необходими за взимане на правилните бизнес решения
  • трудна или невъзможна документална проследимост на дейностите във вашия бизнес
  • ниско или никакво използване на възможностите предоставяни от електронната търговия и Интернет

това означава, че имате значителни неизползвани възможности и потенциал във Вашия бизнес, които могат да бъдат активирани от едно подходящо информационно решение.

В днешни времена всеки е свидетел на засилващата се конкуренция в почти всички сфери и поради това сме убедени, че прекаленото отлагане на информационната модернизация е опасен лукс за всеки един бизнес. Затова не губете време и се свържете с нас! Ние сме в състояние да разработим и внедрим информационно решение създадено по мярка на Вашия бизнес, което ще му позволи да премине на едно ново ниво получавайки всички предимства, които той заслужава!

 

Предложение за иновативни предпринимачи!

  1. ако имате иновативна бизнес идея свързана или базираща се на информационните технологии
  2. притежавате сериозен опит и познания в своя бранш
  3. търсите партньор за нейната реализация срещу съучастие

Свържете се с нас за да обсъдим вариантите на едно възможно взаимоизгодно партньорство!